Polityka Prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, operator serwisu kantorywsieci.pl

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, jak również z wnioskiem dotyczącym woli skorzystania z przysługujących Tobie praw. Prosimy o kontakt na adres: iod@currency-one.com

OCHRONA DANYCH

Zbierane przez Currency One S.A. dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • analizowania ruchu na stronie internetowej.

CEL, ZAKRES I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonych celów, w minimalnym niezbędnym zakresie oraz w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu:

 1. odpowiedzi na pytanie kierowane do nas poprzez tradycyjną korespondencję, wiadomości e-mail lub telefonicznie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na budowania i rozwijaniu pozytywnych relacji z Tobą opartych na rzetelności i lojalności,
 2. dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do Twoich potrzeb, tworzenia zagregowanych statystyk, zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług oraz w celach marketingowych – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz twoją dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane w trakcie komunikacji z Tobą będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia ostatniego kontaktu.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU

Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi partnerzy biznesowi, technologiczni i organizacyjni.

Dane co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz organizacji międzynarodowych.

Bez względu na cel przetwarzania, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego mają być zgromadzone.

Twoje dane nie są wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego Rozporządzania o Ochronie Danych oraz Twoje prawa i wolności przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.